Naar de inhoud springen

Maand: maart 2024

Meer dan je lief is!

Verleiding. Het is overal. In de supermarkt, op je telefoon, in de kroeg. Het is een natuurlijk onderdeel van al onze levens. Vaak onschuldig, maar het kan ook problematische vormen aannemen.

Een drankje op zijn tijd kan geen kwaad, maar waar ligt de grens? Verliefdheid kan onschuldig zijn, maar ook een obsessie worden. De schone poëzie van de liefde die omslaat naar de bittere noten van rancune.

Hoe ga je daar mee om, wat herkennen we in elkaar, en hoe verschillen mensen van elkaar?

Irrevocable bezingt het allemaal. Kom luisteren en laat je door ons verleiden met werken van Purcell, Sandström, Tallis en Whitacre.

Muziek: het is ons meer dan lief. Maar is het ook meer dan ons lief is?

Zaterdagavond 1 juni, 20:00 uur, Lutherse kerk te Delft
Zondagmiddag 2 juni, 15:30 uur, Lokhorstkerk te Leiden

De online voorverkoop voor kaartjes is geopend! U kunt hier uw kaartjes kopen. Kaartjes zijn inclusief een drankje tijdens de pauze en een programmaboekje.

Voorverkoop: €17,50 (studenten/scholieren €12,50)
Aan de deur: €20,- (studenten/scholieren €15,-)

Reacties gesloten

More than you’d love!

Temptation. It’s everywhere. In the store, on you phone, in the bar. It is a natural part of our lives, but can also spiral out of control.

A drink now and then is not an issue, but where do you draw the line? An infatuation can be innocent and sweet, but can also grow into a dangerous obsession. The sweet poetry of love souring into the bitter taste of resentment.

How do we deal with it? What do we recognise in one another? How do we differ?

Irrevocable will serenade it all. Come and listen and be tempted by works of Purcell, Sandström, Tallis, Whitacre and many more.

Music: we love it. But can we handle it?

Saturday evening June 1st, Lutherse kerk in Delft
Sunday afternoon June 2nd, Lokhorstkerk in Leiden

The online presale of tickets has started! You can buy your tickets here. Tickets include a drink during the break and a concert programme.

Pre-sale: €17,50 (students €12,50)
At the door: €20,- (students €15,-)

Reacties gesloten