Ga naar de inhoud

Irrevocable Berichten

Uitgelicht bericht

Meer dan je lief is!

Verleiding. Het is overal. In de supermarkt, op je telefoon, in de kroeg. Het is een natuurlijk onderdeel van al onze levens. Vaak onschuldig, maar het kan ook problematische vormen aannemen.

Een drankje op zijn tijd kan geen kwaad, maar waar ligt de grens? Verliefdheid kan onschuldig zijn, maar ook een obsessie worden. De schone poëzie van de liefde die omslaat naar de bittere noten van rancune.

Hoe ga je daar mee om, wat herkennen we in elkaar, en hoe verschillen mensen van elkaar?

Irrevocable bezingt het allemaal. Kom luisteren en laat je door ons verleiden met werken van Purcell, Sandström, Tallis en Whitacre.

Muziek: het is ons meer dan lief. Maar is het ook meer dan ons lief is?

Zaterdagavond 1 juni, 20:00 uur, Lutherse kerk te Delft
Zondagmiddag 2 juni, 15:30 uur, Lokhorstkerk te Leiden

De online voorverkoop is gesloten. Kaartjes zijn nog te koop aan de deur (u kunt pinnen). Kaartjes zijn inclusief een drankje tijdens de pauze en een programmaboekje.

Voorverkoop: €17,50 (studenten/scholieren €12,50)
Aan de deur: €20,- (studenten/scholieren €15,-)

Reacties gesloten

More than you’d love!

Temptation. It’s everywhere. In the store, on you phone, in the bar. It is a natural part of our lives, but can also spiral out of control.

A drink now and then is not an issue, but where do you draw the line? An infatuation can be innocent and sweet, but can also grow into a dangerous obsession. The sweet poetry of love souring into the bitter taste of resentment.

How do we deal with it? What do we recognise in one another? How do we differ?

Irrevocable will serenade it all. Come and listen and be tempted by works of Purcell, Sandström, Tallis, Whitacre and many more.

Music: we love it. But can we handle it?

Saturday evening June 1st, Lutherse kerk in Delft
Sunday afternoon June 2nd, Lokhorstkerk in Leiden

The online presale of tickets has started! You can buy your tickets here. Tickets include a drink during the break and a concert programme.

Pre-sale: €17,50 (students €12,50)
At the door: €20,- (students €15,-)

Reacties gesloten

Zangers gezocht

Dank aan iedereen die interesse heeft getoond in ons koor! We hebben een vol koor en zijn op het moment hard bezig met de voorbereiding van onze aankomende concerten. Op dit moment hebben we dus geen vacatures, maar we houden een lijst bij van iedereen die geinteresseerd is, en zullen hen een e-mail sturen wanneer we wel een vacature hebben.

Voor ons volgende project zijn we op zoek naar zangers! We hebben in ieder geval plek voor twee invalvrouwenstemmen, met een grote voorkeur voor alten. Irrevocable’s volgende project gaat over Verleiding en start eind januari.

Ben je benieuwd hoe het is om mee te zingen met Irrevocable? Kom dan kijken op onze open repetities op donderdag 30 november of donderdag 7 december van 19:30 tot 22:00 uur. We repeteren in de Speeltuin Westerkwartier in Leiden, Ten Katestraat 10A. Op dinsdag 12 december houden we ook al audities!

Wil je langskomen bij een van deze repetities? Laat het ons even weten via ensemble.irrevocable@gmail.com.

Reacties gesloten

Singers wanted!

Thanks to everybody who displayed their interest in our choir! We have a full choir and are rehearsing for our upcoming concert. At the moment we have no open positions, but we keep a list of everybody who might be interested and will send them an e-mail when we do have an open position.

For our next project we’re looking for singers! We have temporary places for female voices, with a preference for altos. Our next project starts at the end of januari 2024 and our program will be about temptation.

Are you curious about singing with Irrevocable and have wanted to see if you’re a good fit? We have open rehearsals on Thursday 30 November and Thursday 7 December from 19:30 to 22:00. Our rehearsals take place in the Speeltuin Westerkwartier in Leiden, Ten Katestraat 10A. We’re organising auditions on Tuesday 12 December!

Do you want to join one of these rehearsals? Let us know via ensemble.irrevocable@gmail.com.

Reacties gesloten

Birds of Song

Het kwettert en spettert en vliegt en het zingt: Het dierenrijk zit vol met rare vogels. Vocaal Ensemble Irrevocable neemt je mee op expeditie. Kom naar dit vrolijke concert, vier met ons de schoonheid en diversiteit van de natuur, en verken met ons de gevleugelde dieren van de stad, het bos en de verbeelding.

Op deze expeditie wordt het koor op de vleugel begeleid door oud-koorlid en virtuoos pianist Chloe Martindale. Er zal natuurlijk ook a capella schoonheid te horen zijn! Het belooft zoals altijd een divers concert te worden met muziek van alle tijden. Je zal onder andere kunnen genieten van werken van Eric Whitacre, Josquin des Prez, Clément Janequin, Jonathan Dove en Imco de Gier.

DelftUtrecht
Vrijdag 17 november
20:00 uur
Lutherse kerk
Noordeinde 4, Delft
Zaterdag 18 november
20:00 uur
De Utrechtse Muziekschool (DUMS)
Domplein 4, Utrecht

Voor beide concerten gaan de deuren open om 19:30 uur.

Toegang:
Regulier €17,-
Student/scholier €12,-

Kaartjes zijn nu te koop via onze webshop met €2,- voorverkoopkorting. De online kaartverkoop sluit op 16 november om 20:00 uur. Kaartjes zijn ook te koop aan de deur. 

Reacties gesloten

Birds of Song

They chirp and splash and fly and sing: The animal kingdom is full of strange birds. Join Vocal Ensemble Irrevocable on an expedition. In this joyful concert we celebrate the beauty and diversity of nature and explore the winged animals of the city, the forest and the imagination.

On this expedition, the choir will be accompanied on the grand piano by former choir member and virtuoso pianist Chloe Martindale. There will, of course, be a cappella beauty as well! As always, it promises to be a diverse concert featuring music of all eras. You will be able to enjoy works by Eric Whitacre, Josquin des Prez, Clément Janequin, Jonathan Dove and Imco de Gier, among others.

DelftUtrecht
Friday November 17
20:00 h
Lutherse kerk
Noordeinde 4, Delft
Saturday November 18
20:00 h
De Utrechtse Muziekschool (DUMS)
Domplein 4, Utrecht

Doors open at 19:30 h for both concerts.

Tickets:
Regular €17,-
Student €12,-

Tickets are available through our webshop with €2,- discount in the pre-sale. The online pre-sale will close on November 16, 20:00 h. Tickets are also available at the door.

Reacties gesloten

Irrevocable zoekt zangers voor Birds of Song!

Inmiddels zijn we gestart met het project en zijn we niet langer op zoek naar zangers. Wil je in de toekomst graag meezingen met Irrevocable? Stuur ons dan een berichtje en we houden je op de hoogte als er weer open plekken zijn!

Vocaal Ensemble Irrevocable bestaat uit 16 jonge, enthousiaste zangers uit de regio Leiden, Den Haag en Delft. Twee keer per jaar voeren we concerten uit, zoals onze voorgaande projecten: Ils Dorment, Geen Woord te Veel, Steeds Verrassend Altijd Voorbeeldig en Lux et Nox.

Onze eerstvolgende concerten ‘Birds of Song’ vinden plaats op vrijdag 17 november (Delft) en zaterdag 18 november (Utrecht). Binnenkort volgt meer informatie over dit concert!

Wil jij ook meezingen met Irrevocable? Voor Birds of Song zoeken wij nog alten, tenoren en bassen. Aan het begin van het project (september 2023) organiseren wij audities. Heb jij interesse om lid te worden, stuur dan een e-mail met wat informatie over jezelf naar ensemble.irrevocable@gmail.com.

Volg ons ook op Facebook, Instagram en Youtube! Daar kun je foto’s en video’s vinden van voorgaande concerten, kijkjes achter de schermen en alle updates over aankomende concerten.

Reacties gesloten

Irrevocable needs singers for Birds of Song!

We’re no longer looking for singers, but if you’re interested in joining Irrevocable, please send us a message and we’ll keep you posted about open positions!

Irrevocable is looking for enthusiastic chamber choir singers (alto/tenor/basses) for our upcoming project Birds of Song in November 2023.

Vocal Ensemble Irrevocable consists of 16 young and enthusiastic singers from Leiden, The Hague and Delft. Twice a year we organise concerts, like in our previous projects: Ils Dorment, Geen Woord te Veel, Steeds Verrassend Altijd Voorbeeldig and Lux et Nox.

Our next concerts for our project ‘Birds of Song’ will take place on Friday 17 November in Delft and Saturday 18 November in Utrecht. More information about these concerts will follow soon!

Are you interested in joining? We’re currently looking for altos, tenors and basses! The project starts in September 2023. Auditions will take place on September 5th. If you’re interested in joining please send us an email through ensemble.irrevocable@gmail.com.

You can also follow us on Facebook, Instagram and Youtube! We post photos and videos of previous concerts, behind the scenes moments and all updates regarding upcoming concerts.

Reacties gesloten

Still. Een Herdenkingsconcert

De online voorverkoop is gesloten. U kunt natuurlijk nog wel kaartjes aan de deur kopen. Wees alstublieft op tijd!

Nederland is 364 dagen per jaar in beweging, maar op één dag komen we samen om stil te staan. Vocaal Ensemble Irrevocable nodigt u uit om samen met ons stil te staan en te herdenken: twee minuten in stilte, daarna in muziek. Verlies, hoop en vrede komen samen in diverse werken, waarbij we niet alleen stilstaan bij de Nederlandse slachtoffers van geweld, maar bij allen die in oorlog of vredestijd door geweld om het leven zijn gekomen, en nog steeds om het leven komen.

De stukken zullen aanvangen na twee minuten stilte en zijn samen met het koor en dirigent Wouter Verhage uitgekozen om hun schoonheid en symbolische waarde. Herdenk met ons met muziek van onder andere William Byrd, James MacMillan, Tijs Hol, en A Ukrainian Prayer van John Rutter.

Het herdenkingsconcert vindt plaats in de Petruskerk in Leiden (Lammenschansweg 40a, 2313 DM).

Aanvang 19:55, deuren open 19:20.
Regulier €17,-
Student/scholier €12,-

Wees alstublieft echt op tijd in verband met de 2 minuten stilte.

Kaartjes zijn nu te koop via onze webshop met €2,- voorverkoopkorting. De online kaartverkoop sluit om 19:00 uur op 3 mei. Kaartjes zijn ook te koop aan de deur.

Reacties gesloten

Still. A Memorial Concert

The online pre-sale is closed. You can of course still buy your ticket at the doors. Please be on time!

364 days a year, the Netherlands is a country in motion. But once a year we stop to gather in silence. Vocal Ensemble Irrevocable invites you to commemorate with us on the 4th of May, with two minutes of silence and with music. Loss, hope and peace come together in various pieces, where we not only commemorate the Dutch victims of war violence, but also all others that lost their lives to violence in times of war or peace, and those that still lose their lives.

The music will start after the national two minutes of silence, and was chosen by our singers and our conductor Wouter Verhage for their beauty and symbolic value. Commemorate with us, with music of, among others, William Byrd, James MacMillan, Tijs Hol and with A Ukrainian Prayer of John Rutter.

The memorial concert will be in the Petruskerk in Leiden (Lammenschansweg 40a, 2313 DM).

Start: 19.55, doors open 19.20.
Regulier €17,-
Student €12,-

Please, really be on time because of the 2 minutes of silence.

Tickets can be purchased in our webshop with €2,- discount. The online pre-sale will close on 19.00 on the 3rd of May. Tickets can also be bought at the doors before the concert

Reacties gesloten